İnsan Kaynakları Yönetimi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. olarak amacımız mevcut çalışanlarımız için en iyi ortamı sağlayarak onların performanslarını arttırmak ve aynı zamanda kendilerini Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.'nin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede İnsan Kaynakları ekibi olarak, en değerli varlığımız olan insan kaynağımızın Mustafa Nevzat'ın kurumsal değerlerini benimseyip bu değerleri geliştirebilecek kişilerden oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Amaçlarımız

  • Çalışanlarımız için en rahat şekilde çalışabilecekleri ortamı sağlamak
  • Çalışanlara Mustafa Nevzat'ın bir üyesi olduklarını hissettirmek ve takım çalışmalarını desteklemek
  • Çalışanların motivasyonlarını yakından takip etmek ve bunu arttırmak için gerekli yolları tespit ederek uygulanmasını sağlamak
  • Çalışanların eğitim eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesi için eğitim programlarından yararlanmalarını sağlamak
  • İşe yeni eleman alımında kişinin gereken yetkinliklere sahip olup olmadığını belirlemek
  • İşe alım sürecinde herkese eşit şekilde davranılmasını sağlamak
  • İşe alımlarda sadece bugünün ihtiyaçlarını değil geleceği de düşünerek buna uygun şekilde eleman seçimini yapmak