Ar-ge

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş., 1923'te Üsküdar, İhsaniye'de Mustafa Nevzat Laboratuvarı adı altında kurulduğu yıllarda 8 kişinin çalıştığı bir laboratuvar iken, bugün dünya devi Amgen çatısı altında Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. olarak 1400 kişinin üzerinde yüksek bilgi birikimine sahip uzman kadrosu ve ileri teknoloji anlayışı ve modern tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticisi olarak iç pazarda ve dış pazarlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mustafa Nevzat, hedeflerine ulaşabilmek için kurumsal bir Ar-Ge kültürünün ve stratejisinin geliştirilmesinin öneminin bilinciyle, daha etkin ve verimli Ar-Ge çalışmaları yapabilmek adına gerekli yatırımlar yaparak ve Ar-Ge Merkezi çatısı altında konusunda uzman, bilgi ve deneyim ile donanmış, sürekli gelişme içinde olan Ar-Ge personelinin istihdamını sağlayarak Ar-Ge faaliyetlerini arttırarak sürdürmektedir.

Bu doğrultuda Mustafa Nevzat bitmiş ürün tesislerinde Ar-Ge Birimleri (Ürün Geliştirme ve Analitik Geliştirme), Ar-Ge Merkezi kapsamında yapılandırılarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunulmuştur. Denetim sürecini takiben 19 Temmuz 2012 tarihinde, Mustafa Nevzat Ar-Ge Merkezi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun bulunmuştur. Böylelikle Mustafa Nevzat, 5746 sayılı kanun çerçevesinde çeşitli muafiyetlerden (ARGE İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi Desteği, Damga Vergisi İstisnası) yararlanma hakkına sahip olmuş, Türkiye’de faaliyet gösteren ilaç üreticilerinden ARGE Merkezi hüviyetini kazanmış beşinci firmadır.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi kurma onayı verilen Türkiye’deki 5 firmadan biridir.

Analitik geliştirme laboratuvarları, ofisler, ürün geliştirme laboratuvarı ile pilot üretim alanlarından oluşan Ar-Ge Merkezi’nde 2’si doktora, 15’i yüksek lisans, 33’ü lisans eğitim düzeyine sahip eczacı, kimyager, kimya mühendisi yanında tekniker-teknisyenlerden oluşan toplam 63 konusunda uzman personel, tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Nevzat Ar-Ge Merkezi (835 m2), Yenibosna Bitmiş Ürün Tesisleri’nde; analitik geliştirme laboratuvarları ve ofisleri, ürün geliştirme (formülasyon tasarım) laboratuvarı ve ofisleri ile pilot üretim alanlarından oluşmaktadır. 5 milyon doların üzerinde bir yatırım ile kurulmuş ARGE Merkezi alanlarında, geçtiğimiz faaliyet yılında 12 milyon TL’nin üzerinde ARGE projelerine yönelik harcama gerçekleştirilmiştir.

Mustafa Nevzat Ar-Ge Merkezi'nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması ile Ar-Ge projeleri üretme, seçme, yönetme ve değerlendirmesinin sağlıklı bir şekilde yapıldığı, performans değerlendirme, insan kaynakları yönetimi, eğitim politikaları, yeni fikirlerin oluşmasını teşvik edici mekanizmaların bulunduğu, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin yapıldığı, laboratuvar donanım ve diğer teknolojik varlıkların yeterliliği, çalışanların yetkinliği tescil edilmiştir. Tüm bu yetkinliklerle Ar-Ge Merkezi bünyesinde teknolojik bilgi üretilmesi, yeni ürün geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, teknolojik bilginin ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

AR-Ge belgemiz için tıklayınız.