Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Mustafa Nevzat, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) İkinci İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel ilkeler Sozleşmesi, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen “sürdürülebilirlik” ve “kurumsal sorumluluk” çalışmalarının evrensel ortak standartlar ışığında yürütülerek küresel ölçekte insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında ilerleme sağlamayı amaçlar. Küresel İlkeler Sozleşmesi'ni imzalayan şirketlerin insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on ilkeyi şirket politikalarında, operasyonlarda ve kurumsal kültürde hayata geçirme hususunda açık bir taahhütte bulunması gerekmektedir.

Mustafa Nevzat, Küresel İlkeler Sözleşmesini Mayıs 2010 da imzalayarak kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınmaya verdiği önemi göstermiş ve ilk İlerleme Bildirimi Raporunu Mayıs 2011 de yayınlamıştır.

BM Küresel ilkeler Sozleşmesi'ni imzalayan şirketler, her yıl paydaşlarına yönelik "İlerleme Bildirimi" (COP-Communication on Progress) hazırlamak durumundadır; bu bildirim, Küresel İlkeler Sozleşmesi'nin on ilkesinin uygulanmasında ve mümkün ise BM hedeflerinin ortaklıklar aracılığıyla desteklenmesinde kaydedilen ilerlemeleri içermelidir.

Sağlık profesyonelleri, hastalar, tedarikçiler, devlet kurumları ve çalışanları da dahil olmak üzere tüm paydaşları ile etik kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Mustafa Nevzat İlaç, İkinci İlerleme Bildirimi ile 4 ana başlık olan İnsan Hakları, Çalışan Hakları, Çevre ve Yolsuzluğun Önlenmesi konularındaki performansını ortaya koymuş ve kurumsal sorumluluğunu yerine getirmiştir.
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi-İkinci İlerleme Bildirimi Raporu - 2012

Pencereyi Kapat