Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Prof. Mustafa Nevzat Pısak

(1879-1968) Mustafa Nevzat Pısak

Prof. Mustafa Nevzat Pısak Türkiye'de çağdaş eczacılığa geçilmesinde, batılı anlamda eczacılık eğitiminin gerçekleşmesinde, Ulusal İlaç Sanayii'nin oluşması ve gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

1879 yılında Gönen’de doğan Mustafa Nevzat Pısak, 1898'de Tıbbiye-i Askeriye İdadisi'nden eczacı namzedi olarak; 1902’de ise Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’den Eczacı-Kimyager olarak mezun olmuştur.

1898'de Tıbbiye-i Askeriye İdadisi'nden eczacı namzedi olarak; 1902'de ise Tıbbiye-i Şahane'den eczacı-kimyager olarak mezun olmuştur.

İlk görevi Makedonya'daki Selanik Asker Hastanesi'ndedir. 1909'da Hareket Ordusu ile İstanbul'a gelmiştir. 1911 yılında Mekteb-i Tıbbiye'nin laboratuvar şefliği sınavını kazanarak bu göreve getirilmiştir. 1915 yılında Eczacılık Mektebi'nde Fenn-i İspençiyari müderrisliğine atanmıştır. Öğretim üyeliği süresince Tıp Fakültesi'nde Müfredat-ı Tıp dersleri de vermiştir.

1933 yılına kadar süren hocalığı boyunca eczacılığın usta-çırak usulü yetişme şeklinden kurtarılıp batılı anlamda eğitimi verilen bir bilim dalı haline getirilmesi için çaba harcamıştır. Bu amaçla Fransızca kitaplardan tercümeler yapmış; Ecz. Ligor Taranakidis ile birlikte, 1924'de yayımlanan, Fenn-i İspençiyari (Farmasötik Teknoloji) isimli kitabı yazmıştır.

1914'de Kızılay'ın Darüşşafaka Hastanesi eczacılığına getirilmiş; Birinci Dünya Savaşı'nda (1914-1918) Üsküdar'da Kızılay namına 10.000 kişilik, hayır amaçlı bir aşevi kurmuştur. Kızılay'daki çalışmalarından ötürü Avusturya-Macaristan ve Bohemya Prensi F. Salvator tarafından kendisine Kızılhaç'ın kraliyet şeref madalyası verilmiştir.

II. Türk Kodeksi (1940) ve suplemanının (1948) hazırlanmasında komisyon üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Mustafa Nevzat Pısak yerli ilaç sanayiinde de birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Kendisi Türkiye'de ilk enjektabl ampulü yapanlardan birisidir. Haşhaştan afyon ekstre ederek mamul ilaç üretmiştir. İlk defa toz insülinden enjektabl preparat oluşturmuştur. Türk İlaç Sanayii'ne "kalite kontrol" kavramının girmesine öncülük etmiştir.

Prof. Mustafa Nevzat Pısak'ın daima en iyiyi yapmayı hedef alan meslek ahlakı ve çalışma hayatında insan unsuruna verdiği büyük değer, kurucusu olduğu Mustafa Nevzat İlaç Sanayii'nin bugün de temel felsefesini oluşturmaktadır.

Pencereyi Kapat