Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Sef
Sef
  • Sef film tablet 500 mg-1 g,16 tablet
  • Sef süspansiyon 250 mg / 5 mL, 80 mL

Bileşimi

Her film tablet 500 mg-1 g sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir. Her 5 ml süspansiyon 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Oral uygulama için hazırlanmış birinci jenerasyon sefalosporindir. Etki Spektrumu: Beta hemolitik streptokoklar (grup A), Stafilokoklar (Penisilinaz salgılayan ve salgılamayan), Diplococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella türleri, B. catarrhalis, N. gonorrhoeae ve çeşitli Haemophilus influenzae türleri.

Endikasyonları

Sefaleksin, Beta hemolitik streptokoklar (grup A) penisilinaz salgılayan ve salgılamayan türler dahil çeşitli stafilokoklar, Diplococcus pneumoniae, E. coli, P. mirabilis, Klebsiella türleri ve bazı H. influenzae türlerinin neden olduğu sistem ve organların enfeksiyonlarının neden olduğu; solunum yolları enfeksiyonları, idrar yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, otitis media tedavilerinde kullanılır.

Kontrendikasyonları

Sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarı / Önlemler

Sefaleksin tedavisine başlamadan önce hastaların sefalosporin ve penisiline karşı duyarlılığı incelenmelidir.

Yan Etkileri

Sefaleksin ile yapılan tedavilerde glossit, bulantı, kusma, diyare ve karın ağrısı gibi gastro-intestinal yan etkiler izlenebilir. Ürtiker gibi alerjik reaksiyonlar, ateş, artralji ve/veya artrit ve pozitif Coombs testi görülürse de ilacın kesilmesi ile durum normale döner.

İlaç Etkileşimleri

Probenesid, eşzamanlı uygulandığında, tüm beta laktam antibiyotiklerde olduğu gibi sefaleksinin de renal atılımını azaltıp, plazma konsantrasyonlarını artırabilir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Oral yoldan alınan SEF 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz ve SEF film tablet için önerilen dozlar:

  • Erişkinlerde: Önerilen tam doz günde 1-4 g arasında değişebilir; genellikle 6 saat ara ile ve eşit dozlar halinde uygulanmalıdır. 250 mg 6 saat ara ile verilir. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 500 mg 12 saat ara ile verilir.
  • Çocuklarda: Önerilen tam doz günde 25-50 mg/kg arasında değişebilir; genellikle 6 saat ara ile ve eşit dozlar halinde uygulanmalıdır (5-12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 250 mg). Çocuklarda günlük doz hiçbir zaman 4 g’nin üzerine çıkmamalıdır. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz 12 saat ara ile verilir. Süspansiyonun hazırlanması: Şişede mevcut toz üzerine çizgiye kadar temiz su ilave edilerek iyice çalkalanır. Sulandırılmış süspansiyon oda sıcaklığında 7 gün, buzdolabında muhafaza edildiğinde 14 gün kullanılabilir.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, oda ısısında ve ambalajında saklayınız.

Ticari Takdim Şekli

SEF 500 mg, 16 tabletlik blister ambalajda, SEF 1 g, 16 tabletlik blister ambalajda, SEF 250 mg/5 ml Süspansiyon, 80 ml şişede reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:13 Yenibosna/İstanbul

Pencereyi Kapat