Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Erasef
Erasef
  • ERASEF 500 mg Film Tablet
  • ERASEF Süspansiyon 250 mg/5 mL

Formül

Her bir film tablet, 500 mg sefprozile eşdeğer sefprozil monohidrat; her 5 ml süspansiyon, 250 mg sefprozile eşdeğer sefprozil monohidrat içerir.

Farmakolojik Özellikler

Sefprozil; ikinci kuşak sefalosporin türevi bir antibiyotiktir.

Endikasyonlar

Üst solunum yolu infeksiyonları, alt solunum yolu infeksiyonları, deri ve yumuşak doku infeksiyonları, üriner sistem infeksiyonları.

Kontrendikasyonlar

Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarı/Önlemler

Tedaviye başlamadan önce, hastanın sefprozil, sefalosporin ve penisilin grubu antibiyotikler ile diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık durumu dikkatli bir şekilde sorgulanmalıdır. Uygulama sırasında alerjik bir reaksiyon oluşursa ilaç durdurulmalıdır.

Yan etkiler/Advers Etkiler

Sistemlere göre en sık görülen advers etkiler; gastrointestinal, hepatobiliyer, aşırı duyarlılık, merkezi sinir sistemi, hematopoetik, böbrek olarak sıralanmaktadır.

İlaç Etkileşmeleri

Genelde, sefalosporin grubu antibiyotikler ile aminoglikozit antibiyotiklerin birlikte kullanımı nefrotoksisiteye yol açmaktadır. Sefprozil ile probenesidin eşzamanlı kullanımı, sefprozilin kan konsantrasyonu-zaman eğrisi altında kalan alan (EAA) değerini iki katına yükseltmektedir.

Kullanım Şekli ve Dozu

12 yaşından büyüklerde ve erişkinlerde üst solunum yolu infeksiyonlarında günde bir defa 500 mg, sinüzitte 12 saat arayla 250-500 mg, alt solunum yolu infeksiyonlarında 12 saat arayla 500 mg, komplike olmayan üriner infeksiyonlarda günde bir defa 500 mg, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında 12 saat arayla 250 mg veya 24 saat arayla 500 mg kullanılmalıdır. Oral yoldan, aç ya da tok karnına alınabilir. Çocuklarda (6 ay-12 yaş) otitis mediada 12 saat arayla 15 mg/kg, üst solunum yolu infeksiyonlarında günde 1 defa 20 mg/kg veya 12 saat arayla 7.5 mg/kg, sinüzitte 12 saat arayla 7.5 mg/kg-15 mg/kg, komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında günde bir defa 20 mg/kg kullanılmalıdır. Oral yoldan, aç ya da tok karnına alınabilir.

Ruhsat/İzin Tarih ve Numarası

29.12.2006-210/2 (tablet), 11.10.2007 – 212/95 (süspansiyon).

Ruhsat Sahibi İsim ve Adresi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1 34349 Gayrettepe/İstanbul.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Sanayi Cad. No:13 Yenibosna-İstanbul

Ticari Takdim Şekli

ERASEF 500 mg Film Tablet, 10 ve 20 film tabletlik blister ambalajlarda

ERASEF 250 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz, 60 ve 100 ml'lik şişelerde

Reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Pencereyi Kapat